Barbara

theater

KORTE INHOUD

Februari 1980... Het Middenamerikaanse landje, El Salvador (De Redder), beleeft de bloedigste periode uit zijn geschiedenis. Oscar Romero is reeds drie jaar aartsbisschop. Op 17 februari schrijft hij een brief naar Jimmy Carter, de toenmalige president van de Verenigde Staten, waarin hij de Amerikaanse regering vraagt de vijftig miljoen dollar aan economische en militaire hulp aan El Salvador stop te zetten en direct noch indirect tussenbeide te komen in de binnenlandse moeilijkheden.
Monseñor Romero beseft dat zijn brief een laatste poging is om de verdere escalatie van het moorddadige geweld tegen te gaan. De repressie van het leger - gesteund door de machtige grootgrondbezitters - tegen het volksverzet, neemt immers onmetelijke proporties aan. Ook de doodsbedreigingen aan het adres van Monseñor Romero zelf, nemen steeds toe. Bovendien is de eenheid tussen hem en zijn medebisschoppen, - op zijn hulpbisschop Damas na - de pauselijke nuntius en het Vatikaan, totaal zoek. Zijn droefheid om dit conflict, zijn twijfel, zijn eenzaamheid, zijn bezorgdheid om het lot van de arme campesinos, de boeren, en zijn angst om zijn eigen leven, doen hem terugdenken aan de mens en de priester, die hij vroeger was, en hoe hij als aartsbisschop in de voorbije drie jaar een totale ommekeer heeft meegemaakt.
Oscar Arnulfo Romero y Gald%amez .... het levensverhaal van een behoudsgezinde, schuchtere en angstvallige dorpspastoor, die als aartsbisschop uitgroeit tot het levende geweten van een land, waar elke kritiek met de wapens tot zwijgen wordt gebracht en met de dood wordt betaald.
Oscar Romero's WOORD BLIJFT!

 

SPEELDATA

Wordt nog aangevuld...

 

LOCATIE

CC De Werf, Molenstraat 51 te 9300 Aalst 

 

AUTEUR

O. A. Romero

 

REGISSEUR

Leo Janssens

 

CAST

Karel De Naeyer

 

CREW

Piet De Ridder, Rit Maes, Geert Inzé, Jan Strickx, Eddy Temmerman, Jean-Pierre Huart, Hugo Van de Voorde, Linda Boelens, decorteam o.l.v. Georges Rousseau, Hans Lievens, Oscar Callebaut