Barbara

theater

Victor Leon

Regie : Karel Schollaert

Lokaal Groen Kruis te Aalst op 25, 26 september, 2, 3, 9 en 10 oktober 1949

Cast :

Jozef De Ridder, Karel Schollaert, Hilde Bastiaens, Agnes Van Geert, Maurice Van Imschoot, Frans Steenhaut, Hubert Van Geert, Jozef Van de Maele, Simon De Grauwe, Georges Klinck, Mevr. K. Schollaert - De Neve, Jacqueline Berckmoes, Etienne De Ridder, Leo Huylebroeck, Julien Tas, Mevr. D. Van Vaerenbergh-Van Assche, Mevr. A. Hekkens-Bastiaens, Karel Van Imschoot, Leontine Bastiaens.

Crew : 

Roger Van de Wiele, Leopold De Wolf, Cyriel Poep, Frits Nimegeers, Huis Van Huffeltaire, Huis Avothea (Gent)

Zoals hij bij het sterfbed van zijn vrouw beloofde, stuurt Matheus, de oude slaapmutsboer, zijn zoon Stefan naar de universiteit, niettegenstaande de vele offers die hiervoor dienen gebracht te worden. Stefan wordt dokter en komt na deze vele studiejaren naar huis terug. Midden de kermisvreugde komt hij aan en wordt door het hele dorp begroet. Maar lang blijven zal en kan hij niet. Hij gaat immers trouwen met een meisje uit zeer hoge stand, en het huwelijk zal reeds binnen enkele dagen plaats grijpen. Stefan maakt het zijn vader duidelijk dat een boer als hij niet in die kringen past. En Matheus begrijpt: niet alleen dat Stefan voor hem verloren is, maar dat Stefan zich over hem, de arme en eenvoudige boer, schaamt. Toch zal hij zijn jongen bij het afscheid zijn zegen geven? Stefan is, na zijn huwelijk met de adelijke Frederika, professor geworden aan de universiteit, tot grote fierheid van zijn schoonouders. Bij het huldigingfeest krijgt hij het onverwacht bezoek van Lindoberer, zijn peter, die Matheus en Annamirl meegebracht heeft. Stefan schaamt zich over zijn boerenafkomst en verbergt het niet, dat dit bezoek hem hoogst onwelkom is. Zijn oude vader, volkomen verloren in deze voor hem nieuwe wereld, wil zijn leed alleen dragen en verkiest onmiddellijk terug te keren. Ieder huisje heeft immers zijn kruisje, en ook hij zal het zijne nederig dragen? Maar toch zal hij zijn zoon en schoondochter nog in de armen mogen sluiten en Gods zegen over hen afsmeken!