Barbara

theater

Arie Entboukx

Muziek: Emile Hullebroeck

Regie: K. Schollaert

Lokaal GROEN KRUIS te Aalst op 12 december en 13 december 1948

Cast:

Georges Klinck, Hubert Van Geert, Mevr. Hekken - Bastiaens, Jozef De Ridder, Mevr. T. Van Gyseghem - Van Vaerenbergh, L. Van der Elst, Maurice Van Imschoot, M. Moreels, Karel Schollaert, Leontine Bastiaens, Simon De Grauwe

Crew:

L. De Wolf, M. Van Imschoot, A. Hekkens, L. de Ridder, A. Liebaut, Huis E. Van Huffeltaire

Nina Van Landeren, Tilly de Nève en Annemie met hun uitverkoren Eddie de Nève, Max Van Landeren en Joppie maar jonkheer Hector Van Landeren is er ook nog. Deze knorrige oude heer wil "persé" zijn dochter Nina met baron Van Bevel verloven. Dit huwelijk zou Van Landeren er financieel terug moeten bovenop helpen. Komt daarbij nog de onverklaarbare verachting van de jonkheer tegenover de familie De Nève, en u zult begrijpen dat de jongelui voor een heel zware taak komen te staan om hun doel te bereiken.

Doch waar een wil is is een weg. Tilly laat zich als verpleegster doorgaan en weet de achting en de genegenheid van de ouwe heer te winnen. Eddie onder de dekmantel van Van Crombrugge, zal geregeld op het kasteel ontvangen worden. Dit comediespel zal hen echter niet veel baten. Gelukkig vinden ze in Mijnheer De Meester, voogd vzan Tilly en Eddie De Nève, een bemiddelaar die hun zaak bij jonkheer Van Landeren zal bepleiten en de verzoening zal trachten te verwezenlijken.

Joppie en Annemie, al is er soms een haar in de boter, komen toch ook tot het besluit, dat ze elkaar kunnen gelukkig maken.