Barbara

theater

Gerald Vandon

Regie : Karel Schollaert

Lokaal Groen Kruis te Aalst op 3 en 4 oktober 1948

Gastvoorstelling te Ninove op 24 oktober 1948

Cast :

Jozef De Ridder, T. Pletsier, Mariette Moreels, Mevr. T. Van Gyseghem - Van Vaerenbergh, Marcel Van Imschoot, Louis Van der Elst, Karel Schollaert, Hubert Van Geert, Hilda Bastiaens, Rachel Cooman

Crew :

L. De Ridder, A. Liebaut, J. Ghysbrechts,  Fritz Nimmegeerts, huis Van Huffeltaire, huis De Kroon

U zou het waarschijnlijk even natuurlijk vinden als Dick Cooper, wanneer op een late winteravond een vreemde jongeman om onderdak verzoekt, nadat hij met zijn auto in de sneeuwstorm is blijven steken, vlak bij uw afgelegen woning.

Maar u zou het voorzeker even ongezellig vinden als hij, wanneer door de radio aangekondigd werd dat een berucht en gevaarlijk inbreker - zopas uit de gevangenis ontsnapt - in de buurt werd gezien. Het zal u geenzins verwonderen dat de familie Cooper in paniekstemming geraakt, wanneer ze tot de bevinding komen, dat deze jongeman volkomen beantwoordt aan de persoonsbeschrijving van John King, de meester-dief, en dat de telefoonverbinding werd ontredderd door de storm of onklaar werd gemaakt door Mr. King.

Beschermingsmaatregelen dienen onmiddellijk genomen en het huis lijkt wel een samenzweerdershol.

De spanning stijgt evenwel ten top wanneer een tweede jongeman verschijnt, eveneens om onderdak verzoekt en, bij nader toezien, evenzeer het evenbeeld is van Mr. King.

Wie is nu Mr. King?