Barbara

theater

Arie Entbroeck

Muziek: Alfons Nicolai

Regie : Karel Schollaert

Lokaal Groen Kruis te Aalst op 12 en 13 oktober 1947

Gastvoorstelling te Erpe op 21 december 1947

Gastvoorstelling te Ninove op 27 december 1947

Cast : 

Maurice Van Imschoot, Mariette Moreels, Karel Schollaert, Maria Bastiaens, Jozef De Ridder, Hubert Van Geert, Mevr. K. Schollaert - De Neve, Karel Van Imschoot, Rachel Cooman, Georges Klinck, Agnes Cooman, Louis Van der Elst, Jan De Ridder

Crew : 

Bastiaens Leontine, Bastiaens Mathilde, Devillé Jeanne, Ghysbrecht Gilberte, Kuys Godelieve, Van Der Elst Anna, De Cock Leopold, De Ridder Etienne, Huylebroeck Robert, Noël Lucien, Rabier Annie, Barrez Romaan, Boxtael Georges, De Cock Jozef, Luycx Modest, Saeys Frans, Smekens Frans, Van den Bossche Leon, Van den Bossche Maurice, De Wolf Leopold, De Ridder Leon, Ghysbrechts Jozef, Liebaut Adolf, Karel Nimmegeers, huis Van Huffeltaire

Hippoliet Suikerbuik, die het onontbeerlijk tikje geluk in zijn zaken heeft gehad, is een welstellend koekjesfabrikant geworden. Zijn vriend, Arseen Haneveer, is er integendeel op achteruit gegaan en een schamel hotelhouder gebleven, wiens hotel door zware hypotheken is belast. Hippoliet kan dan ook een gevoel van minachting voor Arseen niet verbergen. Hun kinderen integendeel kunnen het best met elkaar stellen. Wim zowel als Hilda Suikerbuik verklaren onomwonden aan hun vader, dat ze respectievelijk zijn gaan houden van Bab en Robert Haneveer. Bovendien verlangt Wim voor dokter te studeren in plaats van in de koekjesfabriek te helpen. Dit alles is natuurlijk niet naar de zin van Hippoliet Suikerbuik. Doch door het spontaan optreden van zijn vrouw Ursula en de guitige streken van Bab, gepaard met het feit dat Robert Haneveer voor advocaat mag studeren, moet Hippoliet zich ten slotte gewonnen geven. Wim en Robert gaan naar Leuven. Hilda en Bab moeten nog een jaar naar de kostschool, hetgeen evenwel tegen hun goesting is, maar het voornaamste hebben ze toch bereikt: beiden hebben hun geliefde gevonden. De twee studenten vinden het in Leuven heel plezant, maar de studie laat veel te wensen over. Dit heeft onvermijdelijk voor gevolg, dat ze op het einde van het jaar allebei gebuisd worden. Wim stuurt nochtans een telegram dat Robert geslaagd is in zijn examen en bij de Haneveer?s wordt een groot feest op touw gezet ter ere van de laureaat. Doch wanneer men verneemt, dat het een vals bericht is, wordt de verslagenheid algemeen. Hoe moet het nu met de feestelijkheden? Gelukkig is daar Bab die alles weet op te knappen en het feest gaat toch door. Te welker gelegenheid?