Barbara

theater

Herman De Vries

Regie : Karel Schollaert

Lokaal Groen Kruis te Aalst op 12 en 13 januari 1947

Gastvoorstelling te Ninove op 3 februari 1947

Cast :

Maurice Van Imschoot, Karel Schollaert, Georges Klinck, Hubert Van Geert, Mevr. Van Gyseghem - Van Vaerenbergh, Louis Van der Elst, Mevr. Van Vaerenbergh - Van Assche, Agnes Cooman, Benoit De Moor

Crew :

Pierre Teerlinck

BAREND en KOOS BRAND, tweelingbroers en beiden tevens vrijgezel, leiden een heel speciaal leventje. Al hun doen en laten wordt bepaald door een reglement door hen zelf opgemaakt. Hun grootste genot bestaat in eten en drinken en damspelen. Al de rest laat hen koud en onverschillig. Hun jongere broeder JACOB eveneens vrijgezel, die dikwijls bij hen komt logeren, is in tegenstelling met Barend en Koos, heel wat jovialer van karakter. Barend Brand, die een drogisterij uitbaat, ziet zich zekere dag verplicht, daar zijn bediende hem wil verlaten, iemand anders te zoeken. Toevallig komt een juffrouw, Dora Versteeg genaamd, zich aanbieden. De naam Versteeg roept bij de gebroeders een heel aangename herinnering te binnen. En kijk, op de slag worden de drie oude en knorrige vrijgezellen, stapelverliefd op Dora Versteeg. Vanaf dit ogenblik wedijveren ze onder elkaar, door overdreven gedienstigheid, stipte gehoorzaamheid en vooral door het aanbieden van de mooiste geschenken aan Dora, om haar vriendschap, neen zelfs haar liefde te winnen.

Zal Dora Versteeg de liefde van een der drie gebroeders beantwoorden?

Ziedaar wat "Het verliefde trio" zal uitwijzen.