Barbara

theater

Mar. Janssen - Gerard Nielen

Regie : Karel Schollaert

Lokaal Groen Kruis te Aalst op 29 februari en 1 maart 1948

Cast : 

Maurice Van Imschoot, Mariette Moreels, Hubert Van Geert, Mevr.T. Van Gyseghem - Van Vaerenbergh, Maria Bastiaens, Anna Van der Elst, Georges Klinck, Simon De Grauwe, Karel Schockaert, Louis Van der Elst

Crew :

Leo De Ridder, Adolf Liebaut, Jozef Gysbrecht, Fritz Nimmegeers, huis Van Huffeltaire

Jozef Smeets, een brave gepensioneerde ambtenaar, heeft zoals nogal vaak gebeurt, thuis niets in de pap te brokken. Zijn vrouw, dochter en zoon leiden een leventje boven hun stand en financiële inkomen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de familie Smeets het aan de stok krijgt met hun talrijke schuldeisers. Wel brengt Nelly, hun nichtje, dikwijls haar geldelijke steun, om die moeilijkheden uit de weg te ruimen. Doch de verspilzucht van moeder, dochter en zoon zijn werkelijk onverzadigbaar.

Wanneer echter de familie Smeets bericht ontvangt dat Tom, de schatrijke zoon van hun neef, Bernard Van der bilt, in gezelschap van zijn secretaris, Frank Forster, voor enkele maanden hun intrek wensen te nemen bij hen, wordt natuurlijk alles in het werk gesteld om het gouden kalf in alles te behagen. Want mama Smeets heeft in Tom de geschikte man gezien voor hun dochter Anna.

Het toeval wil echter dat Bertha, de meid, die haar dienst juist heeft opgezegd, Tom op de hoogte brengt van de lieve attenties, die hem te wachten staan vanwege moeder en dochter. Om aan die attenties te ontsnappen vindt Tom niets beter dan van rol te verwisselen met Frank.

Dus, Tom Van der Bilt wordt secretaris, Frank Forster de schatrijke zoon. Voeg daarbij dat Nelly, het nichtje, om de familie uit de nesten te helpen, de rol gaat vervullen van dienstmeisje en u zal begrijpen tot wat luimige situaties de verwisselingen zullen leiden