Barbara

theater

Joh S. C. Nieuwland en Piet Mossinkoff

Regie : Karel Schollaert

Lokaal Groen Kruis te Aalst op 17 en 24 maart 1946 

Cast : 

Karel Schollaert, Mevr. K. Schollaert - De Neve, Suzanne Van Vaerenbergh, Louis Van der Elst, Georges Klinck, Karel Van Imschoot, Jozef De Ridder, Arthur Poep, Mevr. K. Van Imschoot - Van Der Kelen, Maurice Van Imschoot

Eens? is er een dag geweest, lang geleden weliswaar, waarop mijnheer en mevrouw Van Hulst nog meenden mekaar de wensen uit de ogen te moeten lezen. En toen hadden ze daarin, als in een open boek, hun beider verlangen naar kalkoen gezien.

Doch? mijnheer haat, en mevrouw verafschuwt kalkoen.

En toch? schijnt het vandaag kalkoenen te regenen.

Zodat? er zich een kalkoenentragedie afspeelt, waarin een lieftallige dochter, drie kandidaat-schoonzoons, een gedienstig vriend, een onbewogen butler en een kattig dienstmeisje onbewust een rol krijgen.

Dit alles? naar het bekende recept: lachen is gezond.