Barbara

theater

Lodewijk Scheltjens

Feestzaal "Ons Huis" te Ninove op 2 december 1945

Lokaal Groen Kruis te Aalst op 9 en 16 december 1945

Cast : 

Karel Van Imschoot, Van Vaerenbergh, Jozef De Ridder, Zoë De Neve, Karel Schollaert, Gilberte Gysbrecht, Maurice Van Imschoot, Suzanne Van Vaerenbergh, Simon De Grauwe, Georges Klincke

Op het eeuwige thema van de strijd tussen goed en kwaad, tussen offer en zelfzucht, tussen liefde en haat, heeft Scheltjens, met de mildheid van zijn tachtig jaar, een toneelspel gebouwd, waarin Geert Lauryssen en dokter Adolf Fransen de dragers zijn der ideeën, die voor allen in de voorbije jaren van zulke brandende en aangrijpende werkelijkheid waren.

De schraapzucht en gevoelloosheid van Lauryssen, die zich door zijn woekerhandel de haat van ieder weldenkend mens op de hals heeft gehaald, hebben er hem toe gebracht zijn huisgezin te tiraniseren, en zijn eigen kleinkind bij gebrek aan afdoende verzorging te laten omkomen. Ook zijn zoon Jacob zou hij het leven onmogelijk gemaakt hebben, ware daar niet de liefde en zorg, welke deze ervaart in het huis van zijn schoonbroeder, dokter Fransen. Want daar vormt zich de sterke dam, die tegen de verwording van Lauryssen moet opgeworpen worden: daar is de man die bereid is aan zijn apostolaat van hulpvaardig en reddingbrengend mens ten onder te gaan en die zijn eigen leven veil heeft voor het heil van zijn medemens: daar weten we de vrouw die naast haar man het hare bijbrengt door offeren en verzaken: daar woont een eenvoudig meisje, Eva, die in haar eerlijk hart de afglans van dit hoge voorbeeld heeft opgevangen en er in slaagt iemand van een morele dood te redden: en daar verblijf een mens als oom Maurits Fransen, een mens in de volheid en heerlijkheid van het woord, die zijn gulheid en wijsheid te pand stelt en in het huis de constante factor van het vertrouwen is geworden.