Barbara

theater

Antoon Coolen

Regie : Karel Schollaert

Feestzaal Groen Kruis te Aalst op 15 april 1945 

Cast : 

Karel Schollaert, D.Van Vaerenbergh - Van Assche, Mariette Moreels, Jozef De Ridder, K. Schollaert - De Neve, Karel Van Imschoot, Maurice Van Imschoot, Suzanne Van Vaerenbergh, Georges Klinck, Clothilde Van Der Donckt, Frans Schouppe, Paul Van Der Vorst

Boer Van Den Eerden, die een der oudste en lange jaren een der beste boerderijen uit Noord-Brabant uitbaat, voelt stilaan zijn bedrijf ten onder gaan. De slechte tijd en het gebrek aan eigen volk zijn hier wel niet vreemd aan. Jan, zijn zoon, die voor hem een werkdadige hulp zou moeten betekenen, heeft hem bovendien in de steek gelaten en is zijn geluk gaan zoeken in de stad. Tegen de wil van zijn vader in, is hij er getrouwd met een stadsmeisje, Anne-Marie. De koppige Van Den Eerden wil echter zijn schoondochter niet erkennen en weigert haar elke toegang tot zijn huis. Meulendijks, een der grootste boeren uit de streek, die een kans ziet, door een huwelijk van zijn tweede zoon met Hanna, Van Den Eerdens dochter, diens bezit te kunnen redden, wordt immer bars afgescheept en als vreemde behandeld. Met zijn eigenzinnige kop en alleen uit botte, domme gehoorzaamheid aan de overlevering wil Van Den Eerden zijn zoon terug op het bedrijf en als deze niet wil, dan maar ten gronde. Noch het bidden en smeken van zijn vrouw, noch de zakelijke uiteenzetting van de notaris, noch de herhaalde pleidooien van de Jonker, kunnen hem tot betere gevoelens brengen. Hij wil zijn ondergang. Hij zal hem krijgen. En toch zal de Jonker de boerderij weten te redden, zal Anne-Marie er binnen komen en zal Van den Eerden zich met haar verzoenen.